Privacy beleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor A2 PARTNERS. Dit privacy beleid legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, verwerken en delen en hoe u toegang hebt tot uw persoonlijke informatie en deze kunt wijzigen of verwijderen.

A2 PARTNERS BV, gevestigd aan 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 169, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacy beleid is van toepassing op alle websites en portalen van A2 PARTNERS die toegang geven tot onze onlinediensten.

A2 PARTNERS BV, waarvan u de website of het portaal bezoekt, is uw data controller en als zodanig verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bewaren en beschermen van uw persoonlijke informatie conform onze privacynormen evenals toepasselijke nationale wetten.

Wij respecteren uw recht om toegang te hebben tot uw persoonlijke informatie, ze te corrigeren of te verwijderen en om ons gebruik van uw persoonlijke informatie zoals vereist door het toepasselijk recht te beperken:

 • U hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij bewaren;
 • U kunt ons vragen uw gegevens bij te werken als uw persoonlijke informatie onvolledig of onjuist is;
 • U kunt vragen om uw persoonlijke informatie te verwijderen of het gebruik ervan te beperken;
 • U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie;

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veroniquejochems.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze websites gebruikt, een contact- of downloadformulier invult, zich registreert voor een nieuwsbrief, zich inschrijft voor een evenement, training of webinar of wanneer u op een andere wijze met ons correspondeert. We verzamelen uw persoonlijke informatie ook wanneer we een gebruikersaccount voor u aanmaken zodat u toegang kunt hebben tot onze onlinediensten.

Persoonlijke informatie omvat:

 • informatie die u ons verstrekt via een webformulier, zoals de inschrijving voor een nieuwsbrief, evenement of training op de website;
 • identificatiegegevens, zoals uw naam en gebruikersnaam;
 • contactgegevens waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • informatie die wij gebruiken om de toegang tot onze onlinediensten te beveiligen, zoals uw wachtwoord of andere authenticatiegegevens;
 • andere inhoud die u genereert of ons verstrekt in verband met uw account (zoals een foto op uw gebruikersprofielpagina, communicatievoorkeuren of vragen voor ondersteuning).

A2 PARTNERS BV verwerkt mogelijks de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veroniquejochems.be, dan verwijderen wij deze informatie.

A2 PARTNERS BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende zakelijke doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om onze websites, portalen en toepassingen te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang ze relevant zijn voor onze commerciële en operationele activiteiten of voor andere essentiële doeleinden zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het handhaven van ons beleid. Dit geldt ook voor iedereen met wie wij uw informatie delen en die namens ons diensten verleent. De volgende criteria kunnen een invloed hebben op de effectieve bewaartermijnen:

Hoelang hebben we de persoonlijke informatie nodig om onze onlinediensten te leveren? Dit omvat het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van de juiste bedrijfsdocumenten.

Zijn wij om wettelijke, contractuele of soortgelijke redenen verplicht om uw persoonlijke informatie te bewaren? Voorbeelden zijn onder meer verplichte gegevensbewaringswetten, bevelen van de overheid om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek, of persoonlijke informatie die voor een rechtszaak wordt bewaard.

Hebt u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval bewaren wij de gegevens in overeenstemming met uw toestemming.

Wanneer we uw persoonlijke informatie niet langer hoeven te bewaren, verwijderen we ze uit onze systemen of depersonaliseren we ze zodat we u niet kunnen identificeren.

Hoe we uw informatie beschermen

A2 PARTNERS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@veroniquejochems.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

A2 PARTNERS verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

We gebruiken ook ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die bij elk bezoek aan onze website door uw computer worden verzonden) om gegevens te verzamelen of op te slaan. Wanneer we cookies gebruiken, maken we gebruik van sessiecookies (die duren tot u uw browser sluit) of permanente cookies (die duren tot u of uw browser ze wissen). Zo gebruiken we cookies om uw taalvoorkeuren of andere instellingen op te slaan zodat u ze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u onze websites, portalen of toepassingen bezoekt. Sommige cookies die wij gebruiken zijn gekoppeld aan uw profiel (inclusief informatie over u, zoals uw e-mailadres) en andere cookies niet.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat we de gegevensbeschermingswetten niet hebben nageleefd. U kan zich wenden tot de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 commission@privacycommission.be – www.privacycommission.be

Contactgegevens

Website: https://www.veroniquejochems.be

Adres: Kronkelpad 10, 2560 Nijlen

GSM: 0498/579.480

Veronique Jochems is de Functionaris Gegevensbescherming van A2 PARTNERS BV. Zij is te bereiken via volgend e-mailadres: info@veroniquejochems.be.